Leiderschapsontwikkeling

LeiderschapsontwikkelingSpiraNova staat voor maatwerk in leiderschapsontwikkeling. Afhankelijk van de intake wordt een traject opgesteld dat kan bestaan uit een of meer van de onderstaande elementen.


Executive coaching

Executive coaching draagt bij aan een

groter inzicht van uw persoonlijke kwaliteiten en belemmerende gedachten en overtuigingen binnen de context van de complexe omgeving waarin u als leidinggevende of bestuurder acteert. Door persoonsgerichte feedback wordt u een spiegel voorgehouden waarmee u zelf nieuwe perspectieven en meer regie krijgt en kunt nemen op voor u belangrijke thema’s. Een executive coachtraject omvat vier tot zes gesprekken van anderhalf uur. Het wordt voorafgegaan door een kosteloos intakegesprek waarin de coachvraag en de onderlinge 'klik' wordt onderzocht. 


Action feedback

Action feedback

voorziet in het waarnemen van een coach over het acteren in de werkomgeving en een rijke terugkoppeling achteraf, indien gewenst omschreven in een rapport. Het helpt om meer zicht te krijgen op blinde vlekken en onderliggende patronen. Afhankelijk van de uitkomst van het intakegesprek wordt in onderling overleg een werksituatie uitgezocht die wordt waargenomen en achteraf van feedback wordt voorzien. Een overleg van een managementteam kan hiervan een voorbeeld zijn.


Teamcoaching

Leiderschapsontwikkeling kan ook plaatsvinden

binnen de context van het (management)team. Binnen het team is een essentiële rol voor de leidinggevende weggelegd om gezamenlijk naar een topteam toe te werken. De transfer naar de praktijk wordt enorm vergroot doordat een team beter in staat is om het geleerd in de praktijk te brengen en te houden. 


Een ontwikkelingstraject bestaat gemiddeld uit zes tot twaalf dagdelen en kan dus bestaan uit de bovenstaande elementen. De duur van het traject is vooral afhankelijk van de startsituatie en het gewenste te behalen niveau van ontwikkeling. Ieder traject start met een kosteloos intakegesprek met (in ieder geval) de leidinggevende.

Andere diensten