Persoonlijke Ontwikkeling

Persoonlijke OntwikkelingSpiraNova verzorgt individuele coachtrajecten die kunnen worden gekoppeld met action feedback op de werkplek.


Individuele coaching

Individuele coaching is een

kortdurend en resultaatgericht traject dat bijdraagt aan een groter inzicht van uw persoonlijke kwaliteiten en belemmerende gedachten en overtuigingen. Door persoonsgerichte feedback wordt u een spiegel voorgehouden waarmee u zelf meer regie krijgt en kunt nemen op voor u belangrijke thema’s. Een individueel coachtraject omvat vier tot zes gesprekken van anderhalf uur. Het wordt voorafgegaan door een intakegesprek waarin de coachvraag en de onderlinge 'klik' wordt onderzocht.


Action feedback

Action feedback

voorziet in het waarnemen van een coach over het acteren in de werkomgeving en een rijke terugkoppeling achteraf, indien gewenst omschreven in een rapport. Het helpt om meer zicht te krijgen op blinde vlekken en onderliggende patronen. Afhankelijk van de uitkomst van het intakegesprek wordt in onderling overleg een werksituatie uitgezocht die wordt waargenomen en achteraf van feedback wordt voorzien. Een overleg van een managementteam kan hiervan een voorbeeld zijn.


Een traject bestaat gemiddeld uit zes gesprekken en kan worden aangevuld met action feedback. De duur van het traject is afhankelijk van de startsituatie en het gewenste te behalen niveau van ontwikkeling. Ieder traject start met een kosteloos intakegesprek.

Andere diensten