Teamontwikkeling

Teamontwikkeling


SpiraNova begeleidt de ontwikkeling van (management)teams naar een hoger niveau van samenwerking en hanteert daarvoor teamcoaching als belangrijkste instrument, ondersteund met action feedback.


Teamcoaching

Teams kunnen opveren en leren door goed leiderschap. Hun richting, sturing en begrenzing is voorwaardelijk zodat ieder teamlid zijn eigen plek heeft en zijn meerwaarde kan inbrengen in het team. Naarmate het team zich verder ontwikkeld zal de synergie en het eigenaarschap voor het gezamenlijke doel toenemen. De leidinggevende kan dan iets meer afstand nemen. Het leiderschap wordt dan feitelijk verdeeld: het wordt afhankelijk van de situatie toegekend aan degene die in de betreffende context volgens het team het meest geschikt is. Misschien gaat het dan wel niet meer om leiderschap maar over leidingschap. De teamcoach zal het leertraject begeleiden en interveniëren naar het gehele team en de leidinggevende om het teamvermogen te vergroten.


Action Feedback

Action feedback voorziet in het waarnemen van een coach over het acteren in de werkomgeving en een rijke terugkoppeling (achteraf), indien gewenst omschreven in een rapport. Het helpt om meer zicht te krijgen op blinde vlekken en onderliggende patronen. Afhankelijk van de vraagstelling zal in onderling overleg naar een passende werksituatie worden gezocht, vaak een managementteamoverleg. Action feedback kan worden gebruikt om de dynamiek in het team in kaart te brengen bij de start van een traject, maar wordt ook toegepast in de staart van een teamcoachtraject om de transfer naar de werksituatie te borgen.


Een ontwikkelingstraject bestaat gemiddeld uit zes tot tien dagdelen en kan dus bestaan uit de bovenstaande elementen. De duur van het traject is vooral afhankelijk van de startsituatie en het gewenste te behalen niveau van ontwikkeling. Ieder traject start met een kosteloos intakegesprek met (in ieder geval) de leidinggevende.


Andere diensten